ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย
ดูทั้งหมด
ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" รัฐรู้สิ่งใด ประประชารู้สิ่งนั้น
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 2 คน
Number of Lastmonth 22 คน
Total 1,839 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน กพ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ (GINFO)

copyright @ 2012 The Government Information Center, Department of Health : GICDOH
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย
อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5904221-2 โทรสาร 02-5904220 E-mail : kwanruean.s@anamai.mail.go.th