ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย
ขอความร่วมมือคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6เดือน ปีงบประมาณ 2560
เอกสารประกอบการบรรยาย อ.เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นและแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ขอความร่วมมือคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2559
ขอความร่วมมือคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน งบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1038/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ปีงบประมาณ 2558
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
คำสั่งกรมอนามัยที่ 980/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
ขอความร่วมมือคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558
ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2558
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ขอความร่วมมือคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2558
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
อภิปราย "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" ณ กรมสุขภาพจิต โดย นายอนุชา นิเยาะ
ดาวน์โหลด 329 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2558
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ขอความร่วมมือคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ "แบบ สขร. 1 ฉบับปรับปรุง ประกาศวันที่ 16 ม.ค. 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มี.ค. 2558 ขอให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติพร้อมเพรียงกัน"
ดาวน์โหลด 262 ครั้ง
รายงานการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ดาวน์โหลด 282 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข